Urządzenia łączone

Urządzenie łączone – prysznic bezpieczeństwa z oczomyjką

Urządzenie łączone – oczomyjka z prysznicem bezpieczeństwa - to zintegrowany zestaw dwóch urządzeń awaryjnych, zainstalowanych w różnych wariantach. Posiadanie prysznica ratunkowego oraz natrysku do oczu wynika z szeregu przepisów, zarówno ogólnych zawartych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dziennik Ustaw Rok 2003 Nr 169 Pozycja  1650 ze zm.), jak i z przepisów szczegółowych, tworzonych dla branż, gałęzi przemysłowych bądź wybranych procesów produkcyjnych. LINK Natrysk do oczu jest niezbędny wszędzie tam, gdzie istnieje niebezpieczeństwo dostania się do oczu substancji chemicznych czy agresywnych pyłów. Prysznic ratunkowy wymagany jest tam, gdzie istnieje niebezpieczeństwo zapalenia się ubrań na pracowniku czy poparzenia ciała substancjami niebezpiecznymi. Awaryjne urządzenie łączone (oczomyjka i prysznic bezpieczeństwa w kompakcie) na stosunkowo mniejszej przestrzeni udostępnia obydwa urządzenia razem . Zajmują one często mniej miejsca niż instalacja osobnej oczomyjki i natrysku bezpieczeństwa, a zapewniają ochronę w każdej z wymienionych wcześniej sytuacji, są kompletnymi stanowiskami do ochrony poszkodowanego. W przypadku instalacji  prysznica ratunkowego z oczomyjką w postaci takiego urządzenia łączonego jest możliwość korzystania z tych urządzeń niezależnie od siebie – osobno uruchamiana jest oczomyjka, osobno prysznic bezpieczeństwa.

Modele awaryjnych urządzeń łączonych – pryszniców ratunkowych z oczomyjkami

  • SC700 Prysznic ratunkowy z oczomyjką (urządzenie łączone) – montowane do podłogi
  • SC710 Prysznic ratunkowy z oczomyjką (urządzenie łączone) – montowane do podłogi
  • SCP730 Prysznic ratunkowy z oczomyjką (urządzenie łączone) – montowane na platformie
  • SCP700 Prysznic ratunkowy i oczomyjka – montowane na dwóch osobnych platformach.