Instrukcja konserwacji

Instrukcja konserwacji oczomyjek i pryszniców bezpieczeństwa


Konserwacja i testowanie urządzeń awaryjnych


Po zainstalowaniu urządzeń awaryjnych kluczowe znaczenie ma właściwa konserwacja i testowanie urządzenia. "Bez względu na to, jak skrupulatnie będą zainstalowane i oznakowane, awaryjne płuczki do oczu lub prysznice ratunkowe będą bezużyteczne lub zawodne, jeżeli nie będą właściwie konserwowane i testowane" (National Safety News, 1997).

Testowy przegląd 200 obiektów w USA wyposażonych w oczomyjki i prysznice bezpieczeństwa wskazał na najczęściej występujące usterki: zdemontowane osłony wylewek oczomyjki, zatykane dysze, brakujące dysze, niedziałające zawory aktywujące, niewłaściwe ciśnienie wody. Ten przegląd wskazuje na znaczenie prawidłowego szkolenia oraz konserwacji oczomyjek oraz pryszniców ratunkowych. Konserwacja urządzeń awaryjnych i ich komponentów jest niezbędna do tego, aby system awaryjnego prysznica czy myjki do oczu zadziałał w razie potrzeby bez zarzutu i zgodnie z przeznaczeniem.

Niektóre źródła zalecają nawet codzienne testowanie urządzeń awaryjnych , jednak większość sugeruje cotygodniowe uruchamianie w celu sprawdzenia sprawności działania.

Zaleca się również prowadzenie dokumentacji, w której wpisywane będą :

  • data testowego uruchomienia
  • podpis osoby wykonującej test
  • ewentualne uwagi w zakresie stwierdzonych nieprawidłowości

Części zamienne do urządzeń awaryjnych


Dokumentacja obsługi technicznej powinna być dostępna dla personelu zajmującego się konserwacją, aby ułatwić szybką naprawę. Aby zapobiec unieruchomieniu prysznica bezpieczeństwa czy oczomyjki przynajmniej podstawowe części zamienne powinny być dostępne w magazynie. Są to m.in. :

  • zapasowy zawór uruchamiający
  • zestaw uszczelek do każdego używanego zaworu
  • dodatkowa wylewka prysznica/misa oczomyjki

Dokumentacja urządzenia powinna zawierać dane, kto naprawiał urządzenie, kiedy zostało naprawione i kiedy urządzenie awaryjne zostało ponownie przetestowane i uruchomione.
Jeżeli w razie stwierdzenia nieprawidłowości w działaniu oczomyjki lub prysznica bezpieczeństwa nie można naprawić ich od razu, w pobliżu urządzenia powinny znajdować się wyraźne znaki ostrzegawcze informujące o tym, że ono nie działa. Wszyscy powinni zostać poinformowani o lokalizacji najbliższego prysznica awaryjnego lub oczomyjki. Jeśli to możliwe to przenośne urządzenie awaryjne powinno zastąpić urządzenie montowane na stałe do sieci wodociągowej.

X

Cenimy Twoją prywatność

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies i podobne technologie, które mogą służyć do personalizacji reklam. Szczegóły w naszej polityce prywatności. Dodatkowe informacje tutaj

Pliki cookies wykorzystywane do zapewnienia podstawowych funkcjonalności strony

Pliki cookie używane do monitorowania korzystania z naszej strony i personalizacji reklam