Oczomyjki - informacje techniczne

Parametry techniczne oraz wytyczne montażu i instalacji oczomyjek

Standardy dotyczące produkcji myjek do oczu i pryszniców bezpieczeństwa

Wszystkie urządzenia spełniają wymagania określone w przepisach:

  • EN 15154-1. Odpowiednie standardy dla urządzeń prysznicowych podłączonych do sieci wodociągowej.
  • EN15154-2. Odpowiednie standardy dotyczące płukania oczu połączonych z siecią wodociągową.
  • UNI9608, UNI10271 i DIN 12899 część 2. Standardy regulacyjne dla urządzeń do przemywania oczu i pryszniców awaryjnych
  • ANSI Z358.1-2004 (American National Standard Institute). Standardy regulacyjne urządzeń do przemywania oczu i pryszniców ratunkowych.

Przepisy ogólne i rozporządzenia branżowe dotyczące instalacji oczomyjek.

Przedstawiamy podstawowe parametry techniczne oraz wytyczne montażu i instalacji oczomyjek w oparciu o normę EN 15154-2.

Wydajność oczomyjki

W naszej ofercie znajdują się stacjonarne płuczki do oczu, czyli połączone ze stałym źródłem zasilania w wodę w postaci instalacji wodociągowej. Zgodnie z normą EN 15154-2:2006 (Natryski awaryjne – Część 2: Stacjonarne myjki do oczu) do zapewnienia właściwych funkcji płuczki do oczu należy zapewnić wydajność na poziomie 6l/min przy ciśnieniu definiowanym przez producenta urządzeń. Każda oczomyjka z naszej oferty zapewnia wydajność 14 l/min przy ciśnieniu 0,3 MPa.

Wysokość strumienia wody w oczomyjce

Zgodnie z normą EN 15154-2:2006 (Natryski awaryjne – Część 2: Stacjonarne myjki do oczu) strumień wody w myjce do oczu powinien osiągać minimum 100 mm wysokości oraz maksimum 300 mm. Napowietrzony strumień wody w naszych oczomyjkach osiąga wysokość ok. 150 mm.

Czas pracy oczomyjki

Definiowany w normie EN 15154-2:2006 czas wymagany do zapewnienia prawidłowej funkcjonalności płuczek do oczu to 15 minut nieprzerwanej pracy. Wypływ wody z naszych oczomyjek jest ciągły, zatrzymanie go wymaga działania w postaci zamknięcia dźwigni ręcznej czy zejście z platformy (w zależności od rodzaju płuczki do oczu).

Zabezpieczenie oczomyjek przed zanieczyszczeniami

Norma EN 15154-2:2006 definiuje konieczność zabezpieczenia wylewek oczomyjek przed zanieczyszczeniami z zewnątrz. Jednocześnie demontaż takich zabezpieczeń nie może powodować konieczności wykonania dodatkowych działań w tym kierunku – bo jedynym działaniem wymaganym przez poszkodowanego jest uruchomienie oczomyjki. W naszych myjkach do oczu zabezpieczeniem takim są osłonki z tworzywa EPDM, przymocowane do wylewek oczomyjki za pomocą łańcuszków. Uruchomienie wypływu wody w myjce do oczu powoduje automatyczne opadnięcie tych osłonek i odsłonięcie strumienia wody.

Jakość wody w oczomyjkach

Zasilanie myjek do oczu powinno odbywać się wodą o odpowiedniej jakości – wodą pitną bądź wodą o podobnej jakości, zgodnie z normami europejskimi oraz normami danego kraju. Wymagana jest produkcja urządzeń z takich materiałów, które tej wodny nie będą zanieczyszczać. Nasze oczomyjki spełniają ten warunek, wykonane są następujących materiałów (w zależności od modelu myjki do oczu) : tworzywo sztuczne PP lub stal nierdzewna, mosiądz, stal galwanizowana pokryta powłoką epoksydową. Ponadto każda wylewka płuczki do oczu wyposażona jest w aerator, który z jednej strony napowietrza strumień wody, co czyni go delikatnym dla wrażliwej powierzchni oka, a z drugiej stanowi sito chroniące przed ewentualnymi zanieczyszczeniami, które mogłyby się pojawić w sieci wodociągowej, do której podłączona jest oczomyjka. Dodatkowo aerator oczomyjki ukierunkowuje strumień wody, dzięki czemu nie rozpryskuje się ona na boki.

Temperatura wody w oczomyjkach

Norma EN 15154-2:2006 (Natryski awaryjne – Część 2: Stacjonarne myjki do oczu) zawiera Dodatek informacyjny A, który opisuje zalecenia dotyczące temperatury wody. Generalnie zawarte w nim informacje mówią o tym, że z medycznego punktu widzenia temperatura wody przekraczająca temperaturę 37°C może być szkodliwa dla oczu oraz może się zdarzyć, że oddziaływanie substancji chemicznych zostanie wzmożone przez wodę o takiej temperaturze. Zimna woda z sieci wodociągowej w oczomyjce skutecznie ochroni oczy i twarz przez schłodzenie oraz skutecznie wypłuka szkodliwe substancje chemiczne. Ale zbyt niska temperatura wody może spowodować, że poszkodowany zbyt szybko przestanie korzystać z urządzenia i jego ochrony. Można zatem rozważyć przygotowanie instalacji do montażu myjki do oczu uwzględniające te zalecenia, czyli zapewnienie w instalacji wody o odpowiedniej temperaturze (np. dzięki instalacji zaworów termostatycznych).

Uruchamianie oczomyjek

Najważniejsza zasada wynikająca z Normy EN 15154-2:2006 dotyczącej oczomyjek mówi o tym, że uruchomienie myjki do oczu powinno być możliwe w ciągu 1 sekundy bez względna na sposób uruchomienia (zawór ręczny, zawór automatyczny). Nasze płuczki do oczu uruchamiane są za pomocą jednego ruchu przesuwnego w dół dźwigni zlokalizowanej przy misie oczomyjki, za pomocą jednego naciśnięcia pedała nożnego, który jest połączony z tą dźwignią oraz po wejściu na platformę.

Poszczególne modele oczomyjek i sposób ich uruchomienia :

  • Oczomyjka (myjka do oczu ) SC300 – dźwignia ręczna przy misie oczomyjki
  • Oczomyjka (myjka do oczu ) SC310 – pedał nożny połączony z dźwignią ręczną
  • Oczomyjka (myjka do oczu ) SC320 – dźwignia ręczna przy misie oczomyjki
  • Oczomyjka (myjka do oczu ) SC380 – pedał nożny połączony z dźwignią ręczną
  • Oczomyjka (myjka do oczu ) SC400 – dźwignia ręczna przy wylewce oczomyjki
  • Oczomyjka (myjka do oczu) SC283P – wejście na platformę

Montaż oczomyjek

Każda myjka do oczu powinna zostać zainstalowana w taki sposób, aby jej wylewka znajdowała się na wysokości 1000 mm (±200 mm) nad poziomem podłoża, na którym stoi poszkodowany oraz w odległości co najmniej 150mm od najbliższej ściany lub przeszkody. Taka instalacja ma na celu maksymalne ułatwienie skorzystania z oczomyjki, jeśli zaistnieje taka konieczność. Żadna przeszkoda nie powinna tego utrudniać, a wysokość misy i wylewki takiej płuczki powinna być dostosowana dla maksymalnej wygody podczas użytkowania.
Wylewki oczomyjek montowane do ściany (SC300 oraz SC310) instalowane powinny być na wysokości 850 – 1150 mm, wylewki myjek montowanych do podłogi (SC320 i SC380) oraz oczomyjki na platformie (SC 283P) na wysokości 1020 mm.
Dla każdego modelu oczomyjki z naszej oferty dostępny jest rysunek techniczny w PDF, który definiuje zalecenia w zakresie instalacji, a także plik DWG do wykorzystania w procesie projektowym.

Oznaczenia miejsca instalacji oczomyjek

Miejsce instalacji myjki do oczu powinno być w bardzo wyraźny sposób oznaczone za pomocą znaku bezpieczeństwa. Forma graficzna oraz kolorystyka zdefiniowane są w w międzynarodowej normie PN-EN ISO 7010:2012 "Symbole graficzne - Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa - Zarejestrowane znaki bezpieczeństwa. Nie ma sprecyzowanych przepisów dotyczących rozmiaru takiego znaku, ale powinien on być wyraźny, przyciągać uwagę, być usytuowany w dobrze oświetlonym miejscu i ułatwiać odnalezienie drogi do oczomyjki w stanie dezorientacji. Taki znak na sztywnej tablicy w formacie A4 (297 x 210mm) jest dostarczany przez nas z każdym urządzeniem.

Poza dobrym oznakowaniem miejsca instalacji oczomyjki niezwykle istotne jest przeprowadzenie odpowiedniego szkolenia BHP z zakresu obsługi oczomyjki.

X

Cenimy Twoją prywatność

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies i podobne technologie, które mogą służyć do personalizacji reklam. Szczegóły w naszej polityce prywatności. Dodatkowe informacje tutaj

Pliki cookies wykorzystywane do zapewnienia podstawowych funkcjonalności strony

Pliki cookie używane do monitorowania korzystania z naszej strony i personalizacji reklam