Prysznice bezpieczeństwa - informacje techniczne

Parametry techniczne oraz wytyczne montażu i instalacji pryszniców bezpieczeństwa

Standardy dotyczące produkcji

Wszystkie urządzenia spełniają wymagania określone w przepisach:

  • EN 15154-1. Odpowiednie standardy dla urządzeń prysznicowych podłączonych do sieci wodociągowej.
  • EN15154-2. Odpowiednie standardy dotyczące płukania oczu połączonych z siecią wodociągową.
  • UNI9608, UNI10271 i DIN 12899 część 2. Standardy regulacyjne dla urządzeń do przemywania oczu i pryszniców awaryjnych
  • ANSI Z358.1-2004 (American National Standard Institute). Standardy regulacyjne urządzeń do przemywania oczu i pryszniców ratunkowych.

Przepisy ogólne i rozporządzenia branżowe dotyczące instalacji pryszniców (natrysków) bezpieczeństwa.

Przedstawiamy podstawowe parametry techniczne dotyczące pryszniców bezpieczeństwa w oparciu o normę EN 15154-1.

Wydajność prysznica bezpieczeństwa

W naszej ofercie znajdują się stacjonarne natryski awaryjne, czyli połączone ze stałym źródłem zasilania w wodę w postaci instalacji wodociągowej. Zgodnie z normą EN 15154-1:2006 (Natryski awaryjne – Część 1: Stacjonarne natryski awaryjne dla laboratoriów) do zapewnienia właściwych funkcji pryszniców bezpieczeństwa należy zapewnić wydajność na poziomie 60l/min przy ciśnieniu definiowanym przez producenta urządzeń. Każdy prysznic bezpieczeństwa z naszej oferty zapewnia wydajność 120 l/min przy ciśnieniu 0,3 MPa.

Strumień wody w prysznicach bezpieczeństwa

Zgodnie z normą EN 15154-1:2006  strumień wody wypływający z głowicy natrysku bezpieczeństwa powinien charakteryzować się następującymi parametrami:

  • na długości 700 mm poniżej głowicy natrysku 50 ± 10 % ilości wody dostarczanej przez prysznic powinno mieścić się w okręgu o promieniu 200 mm.
  • 95% wody wypływającej z prysznica bezpieczeństwa powinno mieścić się w okręgu o promieniu 400 mm.
  • prędkość wody w natrysku bezpieczeństwa powinna być na tyle niska, aby nie powodować szkód u osoby korzystającej z urządzenia.

Parametry i wydajność naszych natrysków ratunkowych spełniają te kryteria.

Czas pracy prysznica bezpieczeństwa

Definiowany w normie EN 15154-1:2006 czas wymagany do  zapewnienia prawidłowej funkcjonalności natrysków bezpieczeństwa to 15 minut nieprzerwanej pracy. Wypływ wody z naszych pryszniców bezpieczeństwa jest ciągły, zatrzymanie go wymaga działania w postaci zamknięcia zaworu uruchamiającego wypływ wody bądź zejście z platformy  (w zależności od rodzaju natrysku bezpieczeństwa).

Jakość wody w prysznicach bezpieczeństwa

Zasilanie natrysków awaryjnych powinno odbywać się wodą o odpowiedniej jakości – wodą pitną bądź wodą o podobnej jakości, zgodnie z normami europejskimi oraz normami danego kraju. Wymagana jest produkcja urządzeń z takich materiałów, które tej wody nie będą zanieczyszczać. Nasze natryski awaryjne spełniają ten warunek, wykonane są następujących materiałów (w zależności od modelu ) : tworzywo sztuczne PP lub stal nierdzewna, mosiądz, stal galwanizowana pokryta powłoką epoksydową.

Temperatura wody w prysznicach bezpieczeństwa

Norma EN 15154-1:2006 (Natryski awaryjne – Część 2: Stacjonarne natryski awaryjne w laboratoriach) zawiera Dodatek informacyjny A, który opisuje zalecenia dotyczące temperatury wody. Generalnie zawarte w nim informacje mówią o tym, że z medycznego punktu widzenia temperatura wody przekraczająca temperaturę 37°C może być szkodliwa dla oczu oraz może się zdarzyć, że oddziaływanie substancji chemicznych zostanie wzmożone przez wodę o takiej temperaturze. Zimna woda z sieci wodociągowej w prysznicu bezpieczeństwa skutecznie ochroni oczy i ciało przez schłodzenie oraz skutecznie wypłuka szkodliwe substancje chemiczne. Ale zbyt niska temperatura wody może spowodować, że poszkodowany zbyt szybko przestanie korzystać z urządzenia i jego ochrony. Można zatem rozważyć przygotowanie instalacji do montażu natrysku bhp uwzględniające te zalecenia, czyli zapewnienie w instalacji wody o odpowiedniej temperaturze (np. dzięki instalacji zaworów termostatycznych).

Uruchamianie pryszniców bezpieczeństwa

Najważniejsza zasada wynikająca z Normy EN 15154-1:2006 dotycząca uruchamiania natrysków awaryjnych mówi o tym, że uruchomienie takiego natrysku powinno być możliwe w ciągu 1 sekundy bez względna na sposób uruchomienia (zawór ręczny, zawór automatyczny). Nasze natryski bezpieczeństwa uruchamiane są za pomocą jednego ruchu – pociągnięcie w dół za dźwignię z trójkątną rączką bądź przez wejście na platformę.

Poszczególne modele natrysków awaryjnych i sposób ich uruchomienia :

  • Prysznic bezpieczeństwa (natrysk ratunkowy) SC800, SC820, SC830, SC850 – dźwignia ręczna zakończona trójkątną rączką
  • Prysznic bezpieczeństwa (natrysk ratunkowy) SC200P - platforma

Montaż pryszniców bezpieczeństwa

Każdy prysznic bezpieczeństwa powinien zostać zainstalowany w taki sposób, aby dolna krawędź głowicy prysznica znajdowała się na wysokości 2200 mm (±100 mm) nad poziomem podłoża, na którym stoi poszkodowany. Wymagane jest również wolna przestrzeń o kształcie koła (jego promień to min. 400 mm) licząc od osi pionowej przebiegającej przez środek głowicy natrysku bezpieczeństwa. W tej wolnej przestrzeni nie może być żadnej przeszkody utrudniającej skorzystanie z prysznica bezpieczeństwa (ściany, bariery architektoniczne, rury konstrukcyjne prysznica). Wg rysunków montażowych głowice naszych natrysków ratunkowych powinny być montowane na wysokości 2150 mm od podłoża.

Dla każdego modelu prysznica bezpieczeństwa  z naszej oferty dostępny jest rysunek techniczny w PDF, który definiuje zalecenia w zakresie instalacji, a także plik DWG do wykorzystania w procesie projektowym.

Oznaczenia miejsca instalacji pryszniców bezpieczeństwa

Miejsce instalacji natrysku awaryjnego powinno być w bardzo wyraźny sposób oznaczone za pomocą znaku bezpieczeństwa. Forma graficzna oraz kolorystyka zdefiniowane są w  międzynarodowej normie PN-EN ISO 7010:2012 "Symbole graficzne - Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa - Zarejestrowane znaki bezpieczeństwa” .Nie ma sprecyzowanych przepisów dotyczących rozmiaru takiego znaku, ale powinien on być wyraźny, przyciągać uwagę, być usytuowany w dobrze oświetlonym miejscu i ułatwiać odnalezienie drogi do prysznica bezpieczeństwa w stanie dezorientacji. Taki znak na sztywnej tablicy w formacie A4 (297 x 210mm) jest dostarczany przez nas z każdym urządzeniem.

Poza dobrym oznakowaniem miejsca instalacji prysznica bezpieczeństwa niezwykle istotne jest przeprowadzenie odpowiedniego szkolenia BHP z zakresu obsługi pryszniców bezpieczeństwa.

 

X

Cenimy Twoją prywatność

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies i podobne technologie, które mogą służyć do personalizacji reklam. Szczegóły w naszej polityce prywatności. Dodatkowe informacje tutaj

Pliki cookies wykorzystywane do zapewnienia podstawowych funkcjonalności strony

Pliki cookie używane do monitorowania korzystania z naszej strony i personalizacji reklam