Kontakt

Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna Kompleks S.A.
ul. Ogrodowa 19, 58-306 Wałbrzych

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy, KRS 0000369499, NIP: 886-000-33-38. Kapitał zakładowy 636 200,00 PLN, wpłacony w całości.

tel. 74 841 55 19

fax. 74 841 55 61

e-mail: info@oczomyjka.pl

Osoba kontaktowa:

Michał Słowik, tel. 74 841 55 19

michal.slowik@kompleks.pl

Katarzyna Haba, tel. 74 840 35 97

katarzyna.haba@oczomyjka.pl

Administratorem danych osobowych jest Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS.S.A. . Więcej ...