Oczomyjka - bezpieczeństwo dla Twoich oczu

oczomyjka_prysznic bezpieczeństwaOczomyjki znajdują się w grupie tzw. urządzeń awaryjnych, których celem jest natychmiastowa ochrona zdrowia i życia osób, które podczas swojej pracy mają kontakt z substancjami toksycznymi , żrącymi, niebezpiecznymi bądź z wysoką temperaturą.

Oczomyjki oraz występujące z nimi w różnych konfiguracjach prysznice (natryski) bezpieczeństwa mają za zadanie jak najszybsze wyeliminowanie destrukcyjnego wpływu, jaki na ciało człowieka mają substancje niebezpieczne i wysokie temperatury, mogące spowodować poparzenia.

W praktyce oznacza to szybkie wypłukiwanie z oczu i spłukiwanie z całego ciała substancji agresywnych, których pozostawienie na ciele mogłoby doprowadzić nawet do trwałych uszkodzeń ludzkich narządów.

Urządzenia do wyposażenia stanowisk ratunkowych z naszej oferty spełniają wymogi europejskich i amerykańskich przepisów dla tego typu urządzeń.

 

CE-certyfikat PZH-certyfikat ANSI-certyfikat

Oczomyjki i prysznice bezpieczeństwa - zakres zastosowania

Oczomyjki, nazywane też myjkami do oczu, oraz prysznice bezpieczeństwa muszą być instalowane wszędzie tam, gdzie pracownicy mają kontakt z substancjami żrącymi (kwasy, sole, zasady), substancjami toksycznymi, substancjami łatwopalnymi i wybuchowymi.  

W związku z tym znajdują one szerokie zastosowanie w :

 • przemyśle odlewniczym,
 • przemyśle hutniczym,
 • przemyśle chemicznym,
 • przemyśle lakierniczym,
 • hutach i odlewniach,
 • zakładach produkcyjnych, w których podczas procesów produkcyjnych uwalniane są drobne cząstki oraz pył,
 • oczyszczalniach ścieków i stacjach uzdatniania wody.

Miejsca instalacji oczomyjek oraz natrysków bezpieczeństwa w takich zakładach to w szczególności :

 • laboratoria chemiczne,
 • magazyny do składowania i przeładunków substancji chemicznych,
 • odlewnie metalu,
 • galwanizernie,
 • chlorownie,
 • malarnie,
 • akumulatorownie,
 • warsztaty obróbki drewna i metalu.

Oczomyjki i prysznice bezpieczeństwa - oznaczenia

Stanowiska z zainstalowaną oczomyjką oraz prysznicem bezpieczeństwa muszą być wyraźnie oznakowane za pośrednictwem znaku informacyjnego.

Prysznic do przemywania oczu

Prysznic bezpieczeństwa

Oczomyjki i prysznice bezpieczeństwa - dostępne warianty

W zależności od dostępnej przestrzeni, uwarunkowań na miejscu instalacji i specyfiki stanowiska pracy oczomyjki oraz natryski bezpieczeństwa można instalować w różnych wariantach:

 • Dostępne są modele oczomyjek montowane do ściany, podłogi, blatu, jak również zamontowane na platformach uruchamiających wypływ wody.
 • Prysznice bezpieczeństwa montowane są do sufitu, ściany, podłogi, a także na platformie uruchamiającej wypływ wody.
 • Bardzo popularnym rozwiązaniem, sprawdzającym się tam gdzie nie ma wiele przestrzeni do dyspozycji, są urządzenia łączone – oczomyjka i prysznic bezpieczeństwa w kompakcie, instalowane razem na jednym stanowisku ratunkowym.