Kontakt 

Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna

Kompleks S.A.

ul. Ogrodowa 19
58-306 Wałbrzych
 
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy, KRS 0000369499, NIP: 886-000-33-38. Kapitał zakładowy 636 200,00 PLN, wpłacony w całości.
 
tel. 74 841 55 19
fax. 74 841 55 61
www.kompleks.pl

www.oczomyjka.pl

e-mail: info@oczomyjka.pl

Osoba kontaktowa :

Michał Słowik,tel. 74 8403296

e-mail: michal.slowik@kompleks.pl

Imię i Nazwisko
E-mail*
Wiadomość*

 

 

 

Mapa dojazdu


Wyświetl większą mapę